Consiglio

Presidente SAVO
Dr.med.vet. Franziska Matheis

Presidente del comitato ECVO sulle malattie oculari ereditarie
Dr.med.vet. Marianne Richter
         
Tesoriere
Dr.med.vet. Jürg Bolliger

Responsabile comuncazione e website
Dr.med.vet. Marianne Richter
 

Membri SAVO

Dr.med.vet. Bolliger, Jürg, Dipl ECVO
Dr.med.vet. Borer, Stephanie, Dipl.ECVO
Dr.med.vet. Matheis, Franziska, Dipl. A/ECVO
Dr.med.vet Pot, Simon, Dipl. A/ECVO
Dr. med. vet. Rampazzo, Antonella, Dipl. ECVO
Dr.med.vet. Katrin Voelter, Dipl. ECVO
Dr.med.vet. Richter, Marianne, Dipl.ECVO
Dr.med.vet. Walser-Reinhardt, Ladina, Dipl.ECVO
Dr.med.vet. Watté Christine, Dipl.ECVO
Dr.med.vet. Stengard, Michele Dipl. ACVO
Dr.med.vet. Suter, Anja Dipl. ECVO 
Dr.med.vet. Murisier, Nicolas, Brit. Cert. Ophthalmol